(function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379953', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })(); (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379954', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })(); (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379955', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })();
$(function(){ var $uli = $(".seartag li"); $uli.hover(function(){ $(this).addClass("hover").siblings().removeClass("hover"); var index = $uli.index(this); $("div.searbox > div").eq(index).show().siblings().hide(); }); });
(function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379958', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })(); (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379962', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })(); (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379965', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })();
(function(d,D,v){d.fn.responsiveSlides=function(h){var b=d.extend({auto:!0,speed:1E3,timeout:7E3,pager:!1,nav:!1,random:!1,pause:!1,pauseControls:!1,prevText:"Previous",nextText:"Next",maxwidth:"",controls:"",namespace:"rslides",before:function(){},after:function(){}},h);return this.each(function(){v++;var e=d(this),n,p,i,k,l,m=0,f=e.children(),w=f.size(),q=parseFloat(b.speed),x=parseFloat(b.timeout),r=parseFloat(b.maxwidth),c=b.namespace,g=c+v,y=c+"_nav "+g+"_nav",s=c+"_here",j=g+"_on",z=g+"_s", o=d("
  "),A={"float":"left",position:"relative"},E={"float":"none",position:"absolute"},t=function(a){b.before();f.stop().fadeOut(q,function(){d(this).removeClass(j).css(E)}).eq(a).fadeIn(q,function(){d(this).addClass(j).css(A);b.after();m=a})};b.random&&(f.sort(function(){return Math.round(Math.random())-0.5}),e.empty().append(f));f.each(function(a){this.id=z+a});e.addClass(c+" "+g);h&&h.maxwidth&&e.css("max-width",r);f.hide().eq(0).addClass(j).css(A).show();if(1< f.size()){if(x"+a+"")});o.append(u);l=o.find("a");h.controls?d(b.controls).append(o):e.after(o);n=function(a){l.closest("li").removeClass(s).eq(a).addClass(s)}}b.auto&&(p=function(){k=setInterval(function(){var a=m+1"+b.prevText+"";h.controls?d(b.controls).append(c):e.after(c);var c=d("."+g+"_nav"),B=d("."+g+"_nav.prev");c.bind("click",function(a){a.preventDefault();if(!d("."+j+":animated").length){var c=f.index(d("."+j)), a=c-1,c=c+1r&&e.css("width",r)};C();d(D).bind("resize",function(){C()})}})}})(jQuery,this,0); $(function() { $(".f590x300").responsiveSlides({ auto: true, pager: true, nav: true, speed: 500, maxwidth: 590 }); }); $(function(){ $(".imgls01 li").hover(function(){ $(this).find("div").slideDown(); },function(){ $(this).find("div").slideUp(); }); });
(function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379938', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })(); (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379941', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })(); (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379942', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })();
在线咨询
$(function(){ $(".ls02 li").click(function(){ $(this).addClass("hover").siblings().removeClass("hover"); }); });
楼盘预售烟台市房产交易中心独家发布
 • 牟平区 融创迩海 预售72套
 • 开发区 越秀星汇金沙 预售192套
 • 开发区 中南熙悦 预售508套
 • 福山区 梦马都 预售380套
 • 福山区 中海悦公馆 预售108套
国土出让国土资源局独家发布
热盘推荐
临街旺铺 万行广场带租约入市 马上参团
报名热线 0535-6785667
$(function(){ var $uli = $(".tag01 li"); $uli.hover(function(){ $(this).addClass("hover").siblings().removeClass("hover"); var index = $uli.index(this); $("div.tbox01 > ul").eq(index).show().siblings().hide(); }); });
$(function(){ var $uli = $(".tag02 li"); $uli.hover(function(){ $(this).addClass("hover").siblings().removeClass("hover"); var index = $uli.index(this); $("div.tbox02 > ul").eq(index).show().siblings().hide(); }); });

var MyMar = null; var SleepTime = 2000; $(function() { $("#show01").jCarouselLite({ btnPrev: '#prev-01', btnNext: '#next-01', visible: 1, speed: 1000, croll: 1 }); $("#show01").bind('mouseover',function(event){ clearInterval(MyMar); }).bind('mouseout',function(event){ MyMar=setInterval(next,SleepTime); }); }); function next(){ $("#next-01").click(); } MyMar = setInterval(next,SleepTime);
$(function(){ var $uli = $(".tag03 li"); $uli.hover(function(){ $(this).addClass("hover").siblings().removeClass("hover"); var index = $uli.index(this); $("div.tbox03 > ul").eq(index).show().siblings().hide(); }); });
 • 融创迩海均价6800-7000元/㎡牟平区

  交两万抵五万

 • 海信天山郡均价9700元/㎡开发区

  交一万认筹有选房机会

 • 百年福园均价6200元/㎡福山区

  总房款优惠2万

 • 阳光首院均价7500-8500元/㎡福山区

  主推85-98平米户型

 • 福瑞福海门均价5500元/㎡福山区

  交1万抵3万

 • 芝华名第5480元/㎡起芝罘区

  特价5480元/㎡起 首付5万

 • 蓝湖郡公寓均价8500元/㎡牟平区

  公寓交1万抵2万

 • 源山郡均价9800元/㎡莱山区

  别墅首推131套

(function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '2379947', container: s, size: '1000,60', display: 'inlay-fix' }); })();
二手房
您要发布房源信息?
房源搜索:
$(function(){ $(".ls06 li span").click(function(){ $(this).addClass("hover").siblings().removeClass("hover"); }); });
烟台家居
$(function(){ var $uli = $(".tag04 li"); $uli.hover(function(){ $(this).addClass("hover").siblings().removeClass("hover"); var index = $uli.index(this); $("div.tbox04 > ul").eq(index).show().siblings().hide(); }); });
找产品
精彩活动

扫描左侧的二维码

下载手机客户端,随时随地看新闻

扫描左侧的二维码

下载手机客户端,随时随地看新闻

电话:6785667 QQ群:234108010

责任编辑:尹伟华 马超超 冯海玉

烟台房产网 房地产合作品牌展示
友情链接
var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_2222508'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s11.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D2222508' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-10322428-1']); _gaq.push(['_setDomainName', '.jiaodong.net']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); (function(){ var bp = document.createElement('script'); var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '214417', container: s, size: '100,240', display: 'float' }); })(); (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write('
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '214418', container: s, size: '100,240', display: 'float' }); })(); $(function(){ $('.tbox01 ul').html(''); for(var i=0; i < p.length; i++){ $('.tbox01 ul').eq(0).append('
 • '+p[i][1]+''+p[i][3]+'
 • ') } for(var i=0; i < h.length; i++){ $('.tbox01 ul').eq(1).append('
 • '+h[i][1]+''+h[i][3]+'
 • '); } });
  slideAd('MyMoveAd',6,'down',400,1);